post

Conferința Internațională Copiii în Permacultură a fost o serbare minunată a unei experiențe de învățare, munci de echipă frumoase, legături inspiraționale și a unei semințe prețioase pentru pașii viitori.

Acest eveniment a avut loc în Praga, Cehia, între 4 și 5 mai 2018 și a adunat mai mult de 150 de persoane din diferite țări și cadre, precum educatori, profesori, directori, experți în permacultură, traineri, copii și ONG-uri care sunt pentru învățarea în aer liber, și, bineînțeles, familii cu copii. Câțiva voluntari cehi și internaționali au sprijinit conferința prin contribuția lor activă și plină de viață. Toți aveau în comun un vis, acela de a implica copiii în permacultură și de a include eticile și principiile permaculturii în educație.

Întreaga conferință a reflectat importanța includerii tuturor aspectelor celor trei etici, și anume a Protecției Oamenilor, Protecției Pământului și a conceptului de Fair Share. Cele două localuri care au găzduit conferința, centrul ecologic Toulcův dvůr și Școala Montessori Na Beranku au oferit o priveliște naturală frumoasă, fiind în același timp în mijlocul orașului Praga. În prima zi am putut simți atmosfera din Toulcův dvůr, care este locul de bază pentru câteva ONG-uri care cooperează împreună, printre acestea fiind și un restaurant care reprezintă o întreprindere socială și care ne-a servit cu mâncare locală, sănătoasă. Școala Montessori Na Beranku și-a deschis porțile în cea de-a doua zi, inspirând participanții cu ajutorul grădinii mari care include o casă mică făcută din paie și un iaz, toate fiind proiectate și implementate de copii.
“Protecția Pământului, Protecția Oamenilor și conceptul de Fair Share: Manualul Copiii în Permacultură” a fost publicat în limba română și în limba cehă. Am sărbătorit munca colectivă a multor oameni care și-au adunat cunoștințele și experiențele pentru a crea un ghid cuprinzător pentru ca toți educatorii să poată implica copiii într-o călătorie semnificativă în natură. Mulțumită autorilor principali Lusi Alderslowe, Gaye Amus și Denise Deshaies, manualul este scris cu o grijă profundă pentru copii, atenție pentru pedagogie și curiozitate vibrantă.
Conferința a reprezentat evenimentul final al proiectului internațional Copiii în Permacultură, finanțat de Erasmus+. Aceasta a fost o ocazie pentru a expune resursele inovative dezvoltate timp de 3 ani (2015-2018), incluzând pedagogia Copiii în Permacultură, studiile de caz, filmele, planurile de lecție și activitățile.
În timpul conferinței am avut parte de discursuri inspiraționale, ținând să le mulțumim în mod special oratorilor principali, Petr Daniš și Juliet Robertson pentru că ne-au împărtășit perspectivele lor valoroase.
Petr Daniš, director al ONG-ului ecologic ceh TEREZA, a adus rezultatele a numeroase studii pentru a arăta importanța petrecerii timpului în aer liber. Știți cât timp petrec copiii afară?

Juliet Robertson ne-a arătat cum să introducem principiile permaculturii în mediul școlar. Prezentarea ei s-a bazat pe experiențe personale, dovedind că prin pași mici putem transforma orice școală într-un loc minunat de învățat, cât timp suntem atenți la nevoile copiilor.

Prezentările și workshop-urile diverse au acoperit o gamă largă de subiecte precum: cum să creezi un loc de învățat în aer liber, cum să conectezi învățatul în aer liber cu curriculumul școlar. În școala Na Beranku am avut șansa de a vedea o grădină în spirală cu plante pentru albine și cu o structură din lut, create cu ajutorul ideilor copiilor cu dizabilități.

Toate celelalte prezentări și workshopuri organizate de participanți au făcut restul conferinței interactive, creând oportunități de învățare și de relaționare.  Întreaga echipă CîP este recunoscătoare pentru experiența roditoare și speră să aibă cât mai multe oportunități de a implica copiii și educatorii lor în permacultură. Viitorul este promițător.

cip-horizontal-logo-color

erasmuslogo_mic

 

 

 

The all conference reflected the importance of having the three ethics of People Care, Earth Care and Fair Share which were embedded in each of its aspects. Both the ecological centre of Toulcův dvůr and Montessori School Na Beranku, the two venues hosting the conference, offered beautiful and extensive nature while being in the middle of Prague. The first day we could enjoy the lively atmosphere of Toulcův dvůr,  which is the base for several NGOs cooperating together, among them a restaurant which is a social enterprise and catered us with healthy and local food. Montessori School Na Beranku opened its doors on the second day inspiring participants with a big garden including a straw bale little house and a pond all designed and implemented by children.

“Earth care, People care and Fair Share: the Children in Permaculture Manual” was launched in English and Czech languages. We celebrated a collective work in which many contributors put their knowledge and experience to create a comprehensive guide for all educators to engage children in a meaningful learning journey in nature. Thanks to the main authors Lusi Alderslowe, Gaye Amus and Denise Deshaies, the handbook is written with a deep sense of care for children, sound attention to pedagogy and vibrant curiosity.

The conference was the final event of the international project Children in Permaculture funded by Erasmus+. A great occasion to showcase all the innovative resources developed in 3 years (2015-2018) including the Children in Permaculture pedagogy, case studies, films, session plans and activities.

During the conference we had inspiring talks with amazing speakers, with special thanks to our keynote speakers Petr Daniš and Juliet Robertson for sharing their valuable insights.

Petr Daniš, director of Czech environmental NGO TEREZA,  brought in results of various research to show the importance of spending time outdoors. Do you know how much time children spend outside?

Juliet Robertson showed us how to bring permaculture principles into action in the school environment. Her presentation was based on rich personal experiences, proving that with small steps, we can design any school ground into an amazing learning area, as long as we pay attention to the needs of the children.

The diverse program of presentations and workshops covered a variety of topics such as creating an outdoor learning space, how to connect outdoor learning with the school curriculum. In School Na Beranku we also had the chance to see a spiral garden with plants for the bees and a clay structure that were created by hearing impaired children.

All of the other presentations and workshops from participants made the rest of the conference participative, rich of opportunities for learning and networking.

All the CiP team is grateful for this fruitful experience wishing to have more and more opportunities to keep engaging children and their educators in permaculture. The future is promising!