În Educaţia Neoumanistă, activităţile stimulative extroverse sunt echilibrate cu momente dulci de linişte şi pace, pentru a cultiva potenţialitatea introversa şi reflexiva a minţii, precum concentraţie, auto control şi imaginaţie creativă. Aceasta formare a abilităţilor de relaxare şi autoreglare a trăirilor emoţionale permite asimilarea de noi informaţii în mod eficient. Curriculum-ul Neoumanist are un puternic caracter inclusiv şi porneşte de la cunoaşterea profundă a copilului pentru a asigura progresul acestuia în toate domeniile dezvoltării. Este un curriculum orientat pe proces nu pe rezultat, pe autenticitatea interioară în parteneriat cu ghidare din partea un autoritatea binevoitor nu doar o dependență pe autoritatea externă.