Educaţia Neoumanistă pune un accent deosebit pe construirea de relaţii pozitive cu sine, cu ceilalţi şi cu mediul. Este un gen de educaţie holistică care se adresează dezvoltării multilaterale a copilului: dezvoltarea fizică, abilităţile de viaţa practică, puterea morală, echilibrul emoţional, responsabilitatea socială, preocuparea ecologică, cunoştinţele intelectuale, expresia creativă, înţelegerea intuitivă şi spirituală, nutrirea unei iubiri universale şi respectul pentru toate fiinţele lumii.

Abordarea holistică se reflectă şi în stilurile de învăţare. Copiii învaţă spontan şi natural absorbind ca un burete, luând informaţia din mediu ca pe un întreg, şi apoi descifrează componentele construind înţelesul. De aceea stilurile de învăţare în Educaţia Neoumanistă reflecta acest proces holistic, alternând “experienţe complete” pentru a trezi curiozitate şi motivaţie, cu prezentarea şi explicarea elementelor. Această abordare conserva capacitatea sintetică şi intuitivă a gândiri holistice care deseori este atrofiată (minimalizata) în efortul grăbit de a forma gândirea analitică.