Activitatea de învăţare se desfăşoară într-un ciclu ritmic, care este repartizată în trei etape care  au o strânsa legătura între ele, depinzând una de cealaltă. Ciclul de viaţa a unei plante este folosit că metaforă pentru a descrie ciclul de învăţare. Faza de “însămânţare” este stadiul de inspirare şi motivare în învăţare, faza de “coacere” este stadiul de facilitare, îmbogăţire şi extinderea învăţării iar faza de “recoltare” este stadiul consolidării procesului de învăţare, bucurându-ne de acumulări şi reflectând asupra procesului. Acelaşi model este folosit dupa aceea pentru planificarea la nivel microcosmic a programului zilnic sau a activităţilor singulare până la nivel macrocosmic a planificărilor tematice şi a planului anual.

Plan Zilnic :

Germinare – “Sunt curios” : “Cercul de Dimineaţă”

Înflorire – “Eu fac”  Engleza şi Activitate Holistică

Recoltare – „Am făcut!” joc liber, relaxare, recuperare, sărbătorire, aprecieri, activitatea “Recoltarea zilei”