Cadrul legislativ care reglementează funcţionarea educaţiei Neoumaniste în România este A.E.N. (Asociaţia Educaţiei Neoumaniste )înfiinţată în 03.12.2010, dată la care a fost înscrisă în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, cu Hotărârea judecătoreasca nr.285, ca persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile O.G.26/2000, aprobată prin Legea nr.246/2005, în scopul promovării EDUCAŢIEI NEOUMANISTE în România şi peste hotare.

Asociaţia are ca obiective:

 • Conceperea şi dezvoltarea curriculei educaţiei Neoumaniste pentru toate nivelele de dezvoltare
 • Conceperea şi dezvoltarea standardelor de calitate aplicate în contexte specifice
 • Acreditarea programelor şi proiectelor educaţiei Neoumaniste în curs de dezvoltare
 • Dezvoltarea şi furnizarea programelor de educaţie, administrarea şi organizarea activităţilor educaţiei Neoumaniste în grădiniţă şi scoală.
 • Reprezentarea educaţiei Neoumaniste la nivelul grupului alternativelor educaţionale, la nivel naţional şi internaţional
 • Publicarea de cărți, reviste, lucrări de specialitate, articole, buletine de informare, etc.
 • Formarea şi perfecţionarea profesională a adulţilor
 • Realizarea colaborărilor complexe sau interdisciplinare cu actori activi în domeniul educaţional din ţară şi străinătate
 • Realizarea şi/sau participarea la evenimentele naţionale şi internaţionale pentru interacţiunea dintre membrii şi specialiștii din domeniu
 • Organizarea de centre de resurse bibliografice;
 • Iniţierea şi/sau dezvoltarea de proiecte şi cercetări ştiinţifice care să demonstreze gradul de implementare al sistemului educaţiei Neoumanistă precum şi promovarea rezultatelor
 • Campanii de lobby şi advocacy pentru armonizarea principiilor educaţiei Neoumaniste cu politicile publice la nivel naţional şi internaţional
 • Monitorizarea şi evaluarea tuturor activităţilor care folosesc marca „Educaţia Neoumanistă” la nivel naţional
 • Să încurajeze crearea de reţele cu alte organizaţii internaţionale care au obiective similare.

Obiectivele Asociaţiei Educaţiei Neoumaniste (România) să se armonizeze cu obiectivele Asociaţiei Ananda Marga Gurukula Inc (SUA) – cea care coordonează sistemul educaţional Neoumanist la nivel internaţional.